[LPIC-2] Measure and Troubleshoot Resource Usage (200.1)

Този урок покрива нужния матерал за изпит 1 от LPI-2 сертификацията, това включва следните нужни команди, файлове и термини: 1.iostat 2.iotop 3.vmstat 4.netstat 5.ss 6.iptraf 7.ps 8.pstree 9.w 10.lsof 11.free 12.top 13.htop 14.uptime 15.sar Следните термини са нужни и се срещат в няколко от командите: -processes blocked on I/O -blocks out -swap -blocks in Повече …

Continue reading ‘[LPIC-2] Measure and Troubleshoot Resource Usage (200.1)’ »

Защита на сървър чрез Geoip – Блокиране на SSH връзки извън България

Инсталирайте geoip sudo apt-get install geoip-bin geoip-database Подсигурете се, че работи: boyanweb@boyanweb:/Files150G$ geoiplookup boyan.website GeoIP Country Edition: BG, Bulgaria Този скрипт забранява ssh от небългарски ip адреси, сложете го в /usr/local/bin/. #!/bin/bash ALLOW_COUNTRIES=”BG” if [ $# -ne 1 ]; then echo “Usage: `basename $0` ” 1>&2 exit 0 # return true in case of config …

Continue reading ‘Защита на сървър чрез Geoip – Блокиране на SSH връзки извън България’ »